WELKOM BIE WATATA


Iej könt zo gek nit bedenken of der is wal nen podcast van. 
Zelfs oaver dee dinge woervan a'j zegnt van: WATATA?
In dit wekkelikse nöalebölleken filosofeert twee hele normale (misskien zelfs wal de aldernormaalste) Tukkers van zik of.


WATATA wörd alle wekken een stukken better! 
Dus as iej et dit moal niks vindt, mu'j tokommende wekke nog es wier lusteren.


Martin ter Denge en Gerbert Voortman

Dengeldieks en Voortjans!
Achterneaven, Tukkers en möage vuur 25 joar.
Nöalen en drammen zonder an et gat te krabben. 


Nöalen is nen kunst!

Doo'j ook met? Det kan met centen of producten!
Vie haalt der oew product of bedrief eens eaven fijn duurhen.
Doot ons mer bericht :-)