Oldejoarspreake 2020

Leu, leu, leu... ie leu zit' d'r miskien wal in want vie haalt er het hele halve Riessen duurhen. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/87bad852-cc9b-4a58-9f53-3dbaa9d34427.

Inhoud tonen