Verkloaring van egenruumte

Ankondiging oaver wo as disse webstea kennisverwoarking regelt met Google Analytics

Disse webstea wördt in de gaten ehölden duur Google Analytics, een webonderzeuksdeenst van Google Ireland Limited. As denne wat geet oaver et verwoarken van de inhold van disse webstea boeten de Europese Ekonomische Ruumte of Zwitserland zit, löp de Google Analytics-kennisverwoarking oaver Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited neume wiej hiernoa "Google". Steet Google Analytics an, dan regelt Jimdo de technische kennisverwoarking. As leu doar mear oaver wilt weten mut ze eaven kieken bie Jimdo öare verkloaring van egenruumte. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) en dee gäste wat disse webstea onderholdet, goat oaver de kennisverwoarking van disse webstea as et geet um Google Analytics.

Google Analytics woarket met möpkes ("cookies"), teksthölderkes dee op et gebroekte apparaat bieskreven wordet en woermet ne dataskouw maakt worden kan van de wieze woerop as nen bezeuker noar disse webstea kik. De kennis dee disse möpkes maket, geet vake noar nen opslag van Google.
   

Google Analytics dreeit op disse webstea enkel met den oetgang "_anonymizeIp()". Dissen oetgang zorget at et IP-adres nit kenboar wördt, duurdat he et inkörtet en zo vuurkump dat et iemand rechtstreeks kan anwiezen. Duur dissen oetgang wör et IP-adres duur Google binnen de lidstoaten van de Europese Unie of andere lidstoaten in et verdrag van de Europese Ekonomische Ruumte vuurof inekörtet. Et IP-adres wat nen webkieker duurgef an Google Analytics wördt nit nöast andere kennis van Google elegd.

As Jimdo en de behearders van WATATA dat vroagnt, zal Google de bie mekoar gadderde informatie gebroeken um te bekieken wo as de webstea gebroekt wördt, um rapporten oaver handelingen op de webstea op te stellen, en um andere deenste dee as bie et gebroek van disse webstea komt kieken an Jimdo en WATATA te leaveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Rechtveardiging van et belang vuur kennisverwoarking zit in de optimalisatie van disse webstea, de skouw van et websteagebroek en de anpassing van inhold, wat met de statistische meugelikheden van Jimdo kan. De IP-adresafkörting gef websteabezeukers genog besköarming.
 

Google hef certificoaten vuur et  Privacy Shield (lieste). Dat gef zekerheid dat ze op de gode wieze ummespringt met kennisbesköarming. De duursteurde en met möpkes koppelde kennis, zo as gebroekers-ID’s of reklame-ID’s, wordt noa 50 moand vanzelf vortsmetten. Kennisinhold wat oaver 'n doatum is, wördt eens in de moand vanzelf vortsmetten.


Bezeukers van de webstea könt vuurkommen at Google Analytics kennisinhold van öar gaddert duur de möpkesinstellingen van disse webstea te veranderen. Ze könt ook wonear as et öar oetkump en vuur altied bezwoar maken tegen et gadderen en opsloan van öar IP-adres en de kennisinhold dee de möpkes anmaket. Doarvuur besteet ne webkiekeroetbouw, den as vanaf den volgenden link binnenhaald en installeerd worden kan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Bezeukers van de webstea könt vuurkommen at Google Analytics kennis oaver öar verzamelt duur hier te klikken. Der wördt dan een “oetstapmöpke” op de webstea zat, wat et gadderen van kennisinhold oaver de bezeuker tegengeet. 


Mear informatie oaver gebroeksvuurwearden van Google en besköarming van kennisinhold is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics en dan onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de wet en de AVG hef nen websteabezeuker rechten as et geet um kennisinhold oaver öar perseunlik, wat via Google Analytics bie mekoar gadderd en bekekken wördt. Met name hef alleman recht op inzicht, verbettering, oaverdreagboarheid en oetwisken van kennisinhold. Ook magt websteabezeukers bezwoar maken tegen bepoalde verwoarking van öare kennisinhold. Um doar woark van te maken, könt websteabezeukers dag en nacht goan heuren bie Jimdo (Jimdo GmbH datenschutz@jimdo.com) of op kantoortieden met de kearls van WATATA.